Cursus

Eerste hulp bij drank- en drugs incidenten
Een cursus voor horecamedewerkers, securitypersoneel, taxichauffeurs en anderen die werkzaam zijn in het uitgaanscircuit.
Een EHBO-achtergrond is niet nodig. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met EducareGroningen. AEB opleidingen is gecertificeerd om de presentatie en de opleiding EHBDu te organiseren.

Belangstellenden

 • Uitgangssituatie: Geen voorkennis of ervaring vereist
 • Groepsgrootte: Onbeperkt
 • Cursusduur: Minimaal twee uren
 • Docenten: Gecertificeerde Trainers EHBDu A, B of D
 • Werkvorm: Presentatie
 • Lesmateriaal: Per groep Hand-out van PowerPoint presentatie en een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
 • Certificering: Nee

EHBO- & BHV'ers

 • Beginsituatie: Gediplomeerde eerste hulpverleners
 • Groepsgrootte: max. 12 cursisten
 • Cursusduur: 10 uren
 • Docenten: Gecertificeerde Trainers EHBDu A en/of B of D
 • Werkvorm: Presentaties, interactieve leergesprekken, casusbesprekingen en oefeningen
 • Lesmateriaal: Hand-outs van PowerPoint presentatie, per groep een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
 • Certificering: Ja, bij actieve cursusdeelname en voldoende resultaat eindtoets landelijk Certificaat EHBDu B
  Geldigheid certificaat: 2 jaren, met verlenging van 2 jaren, indien herhalingsdagdeel is gevolgd en aangemeld voordat de certificeringstermijn is verstreken

Horeca- en veiligheidspersoneel

 • Uitgang situatie: Werkzaam in de horeca, bij veiligheidsdienst of politie
 • Groepsgrootte: max. 12 cursisten
 • Cursusduur: 5 uur
 • Docenten: Gecertificeerde Trainers EHBDu A, B of D
 • Werkvorm: Presentaties, interactieve leergesprekken en oefeningen
 • Lesmateriaal: Hand-outs van PowerPoint presentatie, per groep een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
 • Certificering: Ja, bij actieve cursusdeelname landelijk Certificaat EHBDu A
 • Geldigheid certificaat: 2 jaar, met verlenging van 2 jaar, indien herhalingsdagdeel is gevolgd en aangemeld voordat de certificeringstermijn is verstreken

Cursus

Eerste hulp bij drank- en drugs incidenten
 • Cursusprijs: afhankelijk de cursus/presentatie
 • 10 uur opleiding

Meer informatie

Neem contact op met AEB opleidingen
 • Voor vragen, opmerkingen of cursussen op maat kunt u contact opnemen met AEB opleidingen.